Matematika érettségi feladatok

Az alábbi linkeken az elmúlt évek (2005-től) matematika érettségi feladatait találja meg, TÉMAKÖRÖNKÉNT csoportosítva! Az egyes feladatok témákhoz való besorolása nem mindig könnyű, ezért adott esetben egy-egy feladat (vagy részei) más - más témakörnél is megtalálhatók!

Matematika érettségi feladatok témakörönként _ Időrendben

 

Halmazok, logika Kombinatorika,valószínűség Függvények Gráfok
Algebra Egyenletek Szöveges feladatok Számelmélet
Koordináta-geometria Vektorok Sorozatok Logaritmus
Exponemnciális egyenletek, kifejezések Térgeometria,Testek Trigonometria, szögfüggvények Síkgeometria
Statisztika

 

Matematika érettségi feladatok témakörönként _ témán belül is csoportosítva:

(Egyes témakörökön belül még lehetséges konkrétabb besorolása a feladatoknak, itt már nem az időrend a meghatározó!)

 

Halmazok, logika Kombinatorika,valószínűség Számelmélet
Egyenletek Térgeometria,Testek
Koordináta-geometria Sorozatok

Segítség lehet a tájékozódásban, ha látjuk, hogy az egyes évek feladatai a témakörök között hogyan oszlottak el.

Itt láthat ilyet!

 

Természetesen a hivatalos feladatlapokat is megtekintheti, megoldásokkal együtt!

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok