Tanulmányok alatti vizsgák követelményei

A mellékletekben megtalálja az általunk oktatott tantárgyak évfolyamonkénti vizsgakövetelményeit az általunk szervezett javító-,különbözeti-,osztályozó vizsgákon.