A Budakalász Gimnázium története dióhéjban

Budakalász Gimnázium fenntartója a SZILTOP OKTATÁSI KFT, melynek jogelődje a SZILTOP OKTATÁSI KHT. 1996 tavaszán alakult két magánszemély törzstőkéjével. A SZILTOP KHT. 1996. júniusában megalapította a Budakalász Gimnáziumot, melynek alaptevékenysége a középiskolai felnőttoktatás.

Az alapításkor a budakalászi és szentendrei részlegeiben az 1996/1997-es tanévben hat osztályban 275 diák kezdte meg a tanulmányait.

Az 1997/1998-as tanévben az ország területén a Budakalász Gimnázium 17 tagiskolája jött létre, az 1640 diákot 139 tanár tanította.

Az 1998/1999-es tanévben sorra nyitották meg kapuikat további tagiskolák, az ország területén már 29 tagiskolánkban közel 4000 diák tanult.

Az első években a bővülésnek fontos alapját jelentette, hogy a szolgálati törvény a fegyveres testületek tagjai számára előírta az érettségi megszerzését. Ebben az évben a Határőrség Országos Parancsnokságával jött létre szerződés, és 15 intézményben kezdődött el a határőrök képzése.

Az 1999/2000 tanév további jelentős fejlesztések éve lett. Az oktatandók köre az iskolák „természetes szaporulatán” kívül a büntetés-végrehajtási intézetek munkatársaival bővült, akik szintén a szolgálati törvény előírásai miatt ültek vissza az iskolapadba. A tanév egyenlege: 7650 diák, 49 tagiskola.

A 2000/2001-es tanévben a Budakalász Gimnázium újabb és újabb tagiskoláit alapítottuk meg. A rendszer szinte az egész országot behálózta: 14 megyében és Budapesten 71 tagiskolánk működött. A tanulólétszám 10 268 fő, ami azt jelenti, hogy az ország esti tagozatos diákjainak, mintegy 40%-a gimnáziumunk tanulója volt.

A tagintézmények gyarapodása szükségessé tette, hogy a Budakalász Gimnáziumot önálló iskolák hálózatává alakítsa át a fenntartó, a területi elvet alkalmazva.

Így jöttek létre először 2001-ben a Heves, Nógrád és Komárom-Esztergom megyében működő Balassi Bálint Gimnázium, majd 2002-es évben a Dél-Dunántúlon működő Pannon Középiskola és Szakiskola, a Nyugat-Dunántúli Rába Gimnázium és sorban a többi: Báthori István Középiskola és Szakiskola, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Kun László Középiskola és Szakiskola, valamint a Cinkotai Szakközépiskola és a Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskola.

Az „eredeti” Budakalász Gimnázium működési területe ezek után már csak Budapestre, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre terjedt ki.

A közelmúltban Zala megye is a Budakalász Gimnázium működési területe lett.

Az évek során tagintézményeink száma és elhelyezkedése folyamatosan változott a környezetükben tapasztalható képzési igényeknek megfelelően.

Fenntartónk (és mi is) tudatosan törekszik arra, hogy olyan helyeken hozzunk létre tagintézményeket, ahol hiány mutatkozik az esti tagozatú iskolák tekintetében, mert a tanulni szándékozók között az elérhetőség, a közelség, döntő szempontnak tűnik.

Alapvető célunk esti tagozatú képzések indításával a nappali tagozatú rendszerből kikerült, tankötelezettségüket már teljesített fiatal felnőttek, felnőttek számára második esélyt biztosítani az érettségi megszerzésére.

 

1 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
tagintézmények száma 34 35 33 31 36 39 38 37 36 35 36
beírt tanulók száma 5604 5409 4997 4899 5592 5355 4843 4508 4155 4042 3983

 

 

A Budakalász Gimnázium képzési céljai

 

A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja elérhetetlen, a gyáva úgy, ismeretlen, a bátor lehetőségnek nevezi.”

Victor Hugo

 

Az a küldetésünk, hogy a 16. évet betöltött tanulók számára nyitott, befogadó, támogató légkört biztosítva segítsük és felkészítsük a diákokat az érettségi bizonyítvány megszerzésére,

Alapvető célunk esti tagozatú képzések indításával a nappali tagozatú rendszerből kikerült, tankötelezettségüket már teljesítettek számára második esélyt biztosítani az érettségi megszerzésére.

Mint tudjuk, az érettségi hiánya sokszor behozhatatlan hátrányt jelent a munkaerő-piaci versenyben, de akadályozza a szakképzésben való részvételt is.

Korunk egyik kihívása a magyar társadalom munkaképes tagjaival szemben, hogy szakmai felkészültségükkel, műveltségükkel, széles értelemben vett tanulási képességükkel tudnak-e alkalmazkodni a piacgazdaság követelményeihez.

Az elhelyezkedés, szakma és/vagy munkahelyváltás, a munkanélküliség, munkahelymegtartás egyidejű jelenléte és kezelése olyan feladatot jelent az egyén számára, amelyre nem készült fel, társadalmi szintű segítség, támogatás nélkül a leszakadás veszélyezteti.

Céljaink között a legfontosabb, hogy a felnőttoktatásban résztvevő tanulók az érettségi megszerzésén túl a munkaerőpiacon kurrens, korszerű tudásanyaggal jelenjenek meg, mely versenyképessé teszi őket mind Magyarország, mind az Egyesült Európa egész területén. Olyan kompetenciák kialakítására törekszünk, melyekkel képessé válnak a folyamatos továbblépésre, az élethosszig tartó tanulásra.

A társadalmi előrejutásban meghatározóan fontos iskolázáshoz, tanuláshoz azonban – több okból – nem egyformán képes mindenki hozzájutni. Az okok között sorolhatjuk a területi elérhetőség, az átjárhatóság, a felnőttkori tanulás funkciónak megfelelő oktatásszervezés hiányát és csorbáit.

Sok felmérés, tanulmány rögzíti azt a szomorú tényt is, hogy Magyarországon a tanulók szociális helyzete, háttere meghatározó iskolai tevékenységük, eredményeik szempontjából.

Iskolánk alapvető célja, hogy a társadalmi szinten is jelentős problémákat okozó hátrányok ledolgozásának lehetőségét biztosítsuk a képzésben való részvétellel.

A társadalmi mobilitás elősegítéséhez kívánjuk biztosítani a magasabb kvalifikáció megszerzésének lehetőségét, az általános műveltségi szint emelésével, az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák kialakításával, megerősítésével.

Alapelveink:

 • Köznevelési törvény előírásainak pontos betartása:

  • A törvényi előírásoknak mindenben megfelelő esti tagozatú iskolarendszerű felnőttoktatás folytatása.

  • Minden nálunk dolgozó pedagógus megfelel a törvényi előírásoknak, rendelkezik megfelelő végzettséggel.

  • Pedagógiai programunk a kerettantervben szereplő tantárgyakat tartalmazza, de készség tárgyakat (ének-zene, testnevelés, stb.) nem tanítunk.

 • A köznevelési törvény 60.§-nak következetes alkalmazása:

A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet részt.”

 • A felnőttoktatásban gyakorlott, az oktatási forma irányába elkötelezett kollégák alkalmazása.

 • Nyugodt, kellemes, tanulóbarát légkör.

 • Világos cél: Érettségi vizsgára való felkészítés.

Intézményhálózatunkban 1999 óta folyamatosan szervezünk érettségit.

Budakalász Gimnázium érettségi létszámai 2007-2017 években.

  2007 május 2008 május 2009 május 2010 május 2011 május 2012 május 2013 május 2014 május 2015 május 2016 május 2017 május Összesen
Összes érettségire jelentkezett 1237 1290 1477 1124 1298 1175 1271 1116 1045 845 967 12845
ebből rendes érettségit tett 1060 1098 1331 946 1100 1003 1054 990 850 708 786 10926
rendesből sikeres (bizonyítványt kapott) 994 1036 1251 851 1007 911 919 877 704 597 672 9819