Tudnivalók tanulóknak 2017/2018-as tanév

Rövid tájékoztató a SZILTOP Nonprofit Oktatási Kft. által fenntartott BUDAKALÁSZ GIMNÁZIUM leendő tanulóinak

Az iskola neve: Budakalász Gimnázium                     OM azonosító: 032680
                           2011 Budakalász, Budai út 54

                           levelezési cím: 2011 Budakalász, Pf. 232
                           telefon: 26/540-372
                           email: budakalasz.tanugy@sziltop.hu

Az iskola fenntartója: SZILTOP Nonprofit Oktatási Kft.
                                     2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.

A gimnázium igazgatója: Bodnár Tiborné

A Budakalász Gimnáziumban általános feltételek szerinti négy évfolyamos (9 - 12.) gimnáziumi oktatás folyik felnőttoktatás keretében esti tagozatú formában.

 • a 12. évfolyam sikeres elvégzését követően a nappalikkal azonos módon és időpontban leteendő érettségi vizsgával zárul a képzés.
  Az érettségi tantárgyai:
  • kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv
  • kötelezően választandó még egy vizsgatárgy oktatott tantárgyaink közül
 • felnőttoktatás, mivel 16. életévét betöltött tanulókat vehetünk csak fel;
 • esti munkarend: heti két tanítási nappal folyik az oktatás, órarendtől és helyi sajátosságoktól függően időszakonként harmadik tanítási nap is beiktatásra kerülhet;
  Az esti tagozaton kötelező a tanítási órákon való megjelenés, a mulasztásokat igazolni kell!
  • A tanév beosztása a nappali iskolákéval azonos. (szünetek)
  • A napi tanítási órák a helyi órarendtől függően 15 és 20:30 óra között vannak.
  • Iskoláztatási támogatás (családi pótlék) egyéb törvényi feltételek teljesülése esetén, az órákon rendszeresen résztvevő, igazolatlanul nem mulasztó 21 évnél fiatalabb tanuló szüleit megilleti.
  • Ingyenes egészségügyi ellátásra az esti tagozatos 18 évesnél idősebb tanulók nem jogosultak.
  • Árvaellátásra az esti tagozatos gimnáziumi tanulók nem jogosultak.
 • Tanulóink esti tagozatos diákigazolványra jogosultak, azt igényelhetnek az iskolában.
 • A számonkérés a tanítási órákon történik dolgozatok, beszámolók, beadandó házi dolgozatok formájában. Félévkor (január) illetve év végén (jún. 15-ig) mindenkinek rendelkeznie kell lezárt osztályzattal.
  Az igazolatlan mulasztásai miatt félévkor vagy év végén osztályozhatatlan tanuló jogviszonya megszüntetésre kerül.
  Tanév végén a követelményeket nem teljesítő, elégtelen tanuló maximum 3 tantárgyból tehet javítóvizsgát.
 • A négy éves gimnáziumi képzés rövidíthető a korábbi tanulmányok beszámításának kérésével, megszakított tanulmányok adott esetben folytathatók, esetleg különbözeti vizsga teljesítésével.
  Tantárgyi felmentést kérhet a tanuló előző tanulmányai beszámítása alapján, ha az előírt tantárgyi követelményeket korábbi iskolájában már teljesítette, pl. érettségi törzslapkivonat birtokában vagy szakértői javaslat alapján.
 • Iskolánkban nincs tandíj, az oktatásnak fenntartói rendelkezés értelmében azonban van költsége, diákjaink egy minimális iskola fenntartási hozzájárulást fizetnek tanévenként.

Jelenleg érvényes óratervünket az alábbi táblázat tartalmazza:
A tanévben 9-11. évfolyamon 36, 12. évfolyamon 30 tanítási héttel tervezünk.

Óraterv 2018 / 2019 tanév

 

9.
évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

Anyanyelv, kommunikáció

1

1

1

0,5

Magyar irodalom

2

2

2

2

Történelem

1

1

1

2

Matematika

3

3

3

2,5

Fizika

1

1

1

1

Kémia

1

1

   

Biológia

1

1

1

Földrajz

1

1

1

Idegen nyelv

3

3

3

3

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Művészeti ismeretek

   

0,5

1

Informatika

   

1

1

Etika

 

 

 

0,5

Szabad sáv

2

2

1,5

2,5

Összesen

16

16

16,5

16

A szabad sáv felhasználásáról általános elvek alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével az egyes tagintézmények döntenek.
CsatolmányMéret
Fájl tudnivalok_tanuloknak_2017.docx19.46 KB